شهر ری ـ شعار مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر ظالمان در خاکسپاری زندانی سیاسی بکتاش آبتین

شهر ری ـ امام‌زاده عبدالله ـ خشم و اعتراض و شعارهای مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر ظالمان در خاکسپاری زندانی سیاسی بکتاش آبتین ـ ۱۹دی ۱۴۰۰

تجمع اعتراضی در گرامیداشت زندانی سیاسی بکتاش آبتین مقابل بیمارستان ساسان تهران وحشت مأموران سرکوبگر انتظامی و محاصره تجمع‌کنندگان

۱۸دی۱۴۰۰

تجمع اعتراضی در گرامیداشت زندانی سیاسی بکتاش آبتین مقابل بیمارستان ساسان  تهران

وحشت مأموران سرکوبگر انتظامی و محاصره  تجمع کنندگان ـ ۱۸دی۱۴۰۰

انجمن قلم آمریکا ـ مرگ بکتاش آبتین کاملاً قابل پیشگیری بود.

رژیم ایران وی را از درمان پزشکی محروم کرد. و برخی مواقع او را با غل و زنجیر به تخت می‌بستند.

انجمن قلم آمریکا اعلام کرد: مرگ بکتاش آبتین کاملاً قابل پیشگیری بود.

مطالب مرتبط

آیین خاکسپاری زندانی سیاسی بکتاش آبتین با شعار «مرگ بر خامنه‌ای» و «مرگ بر دیکتاتور» ـ در یک نگاه

آیین خاکسپاری زندانی سیاسی بکتاش آبتین با شعار «مرگ بر خامنه‌ای» و «مرگ بر دیکتاتور»