پاسخ شورشگران به تخریب مغازه یک هموطن معلول توسط ماموران جنایت پیشه خامنه ای در مراغه

 شورشگران  و کانون های شورشی به تخریب مغازه یک هموطن معلول توسط ماموران جنایت پیشه خامنه ای در مراغه پاسخ دادند ـ ۱۷دی۱۴۰۰

زرقان فارس ـ به آتش کشیدن گردان ۱۱۹ سپاه پاسداران ضد امام موسی کاظم  

ضیاءآباد (تاکستان) ـ به آتش کشیدن پایگاه بسیج سرکوبگر  بنام پایگاه مقاومت بسیج ادارات شهید ... . .

ضیاءآباد (تاکستان) ـ به آتش کشیدن حوزه بسیج سرکوبگر به نام حوزه مقاومت بسیج مالک اشتر ضیاء‌آباد  

مشهد ـ به آتش کشیدن پایگاه بسیج سرکوبگر 

  زاهدان ـ به آتش کشیدن قرارگاه عملیاتی جنوب شرق سپاه پاسداران جنایتکار   

مطالب مرتبط 

مراغه ـ تخریب مغازه یک هموطن معلول توسط ماموران سرکوبگر

تخریب مغازهٔ پیرمرد مراغه‌ای توسط ماموران خامنه‌ای