با درود کانون های شورشی و ارتش آزادیبخش ملی به قیام شهرکرد و جوانان بختیاری

مجسمه بزرگ هیولای خونریز قاسم سلیمانی در شهرکرد  توسط کانونهای شورشی به آتش کشیده شد ـ۱۶دی ۱۴۰۰

مجسمهٔ بزرگ هیولای خون‌ریز قاسم سلیمانی در شهرکرد که قبل از ظهر چهارشنبه با حضور مهره‌های رژیم در یک نمایش پر دود و دم پرده‌برداری شد در ساعت ۹ و نیم چهارشنبه شب ۱۵دی ماه با درود به مردم و جوانان بپا خاستهٔ شهرکرد در قیام ۳۰آبان توسط کانونهای قهرمان شورشی به آتش کشیده شد.

تهران ـ به آتش کشیدن  بنر قاسم سلیمانی قاتل در خیابان  

تهران ـ به آتش کشیدن  بنر قاسم سلیمانی قاتل و ابو مهدی مهندس جنایتکار بر روی ساختمان  

کرج ـ به آتش کشیدن  عکس قاسم سلیمانی قاتل روی دیوار 

 انزلی ـ به آتش کشیدن دو عکس قاسم سلیمانی قاتل 

خرم‌آباد ـ پاره کردن عکس خامنه‌ای جنایتکار و خمینی ملعون روی یک بنر چند متری  

مطالب مرتبط

سرنگونی نظام آخوندی با کانونهای شورشی ـ نوید آزادی

راهپیمایی بسیجیان گریان ولایت در شهر کرد در پی به آتش کشیدن مجسمه بزرگ هیولای خون‌ریز قاسم سلیمانی توسط کانون‌های شورشی + سخنگوی مجاهدین