مجسمه بزرگ هیولای خونریز قاسم سلیمانی در شهرکرد به آتش کشیده شد

شهر کرد ـ مجسمه بزرگ هیولای خونریز قاسم سلیمانی  توسط کانون های قهرمان شورشی به آتش کشیده شد ـ ۱۵دی۱۴۰۰

شهرکرد-چهارشنبه شب ۱۵دی ۱۴۰۰

مجسمهٔ بزرگ هیولای خونریز قاسم سلیمانی در شهرکرد که قبل از ظهر چهارشنبه با حضور مهره‌های رژیم در یک نمایش پر دود و دم پرده‌برداری شد در ساعت ۹ و نیم چهارشنبه شب ۱۵دی ماه با درود به مردم و جوانان بپا خاستهٔ شهرکرد در قیام ۳۰آبان توسط کانون‌های قهرمان شورشی به آتش کشیده شد.

جوانان دلاور بختیاری در قیام ۳۰آبان که تا چند روز ادامه داشت شعار می‌دادند: «وای اگر برنو به‌دست بگیریم»

مطالب مرتبط 

 شهرکرد ـ چهارمین روز خیزش مردم چهارمحال و بختیاری در اعتراض به غارت و دزدی آب استان

شهرکرد - به آتش کشیدن مجسمه جلاد مجاهدین و خلق‌های عراق و سوریه قاسم سلیمانی توسط کانون شورشگر قهرمان