کانون های شورشی ـ ما به رزم آزادی آمده ایم نه به بزم آزادی

ما به رزم آزادی آمده ایم نه به بزم آزادی ـ کانونهای شورشی ـ۱۳دی ۱۴۰۰

اصفهان ـ نصب پوستر مسعود رجوی: ما به رزم آزادی آمده‌ایم نه به بزم آزادی و البته یقین داریم یقین داریم که به حکم خدا بنا‌به همه سنن تکامل به حکم تاریخ سرانجام خلق قهرمان ایران پیروز خواهد شد

تهران ـ نصب پوستر مسعود رجوی: تنها راه رهایی آتش جواب آتش است

کرج ـ تصب پوستر مسعود رجوی: رمز رستگاری ملی مرگ بر اصل ولایت فقیه و زنده باد ارتش آزادی آری مشی ما سرنگونی است

بیرجند ـ دیوارنویسی  با شعار: شورشگران پیروزی می آفرینند آتش جواب آتش مسعود رجوی

 

مطالب مرتبط

سرنگونی نظام آخوندی با کانونهای شورشی ـ نوید آزادی

به آتش کشیدن پایگاههای سرکوب رژیم و تصاویر خمینی، خامنه‌ای و سلیمانی جلاد با درود به شهیدان و دلاوران بلوچ