درود کانون های شورشی به شهیدان و دلاوران بلوچ در منطقه کورین و شورو ایستاده زیر توپ باران ولایت فقیه

با یاد و درود کانونهای شورشی به شهیدان و دلاوران بلوچ درمنطقه کورین و شورو ایستاده زیرتوپ باران  ولایت فقیه ـ۱۲دی ۱۴۰۰

تهران  ـبه آتش کشیدن تابلو بزرگ ورودی دفتر امام جمعه خامنه ای در پرند 

تهران ـ به آتش کشیدن عکس قاسم سلیمانی قاتل

زاهدان ـ به آتش کشیدن تابلو پایگاه بسیج ضد مردمی

زابل ـ به آتش کشیدن درب بسیج ضد مردمی 

اصفهان ـ به آتش کشیدن درب بسیج ضد مردمی 

مطالب مرتبط

کانونهای شورشی ـ از ۶۷ تا آبان، دادخواه خون یاران

به‌آتش کشیدن پایگاههای سرکوب و فریب رژیم توسط کانون‌های شورشی در شهرها در پاسخ به‌قتل سوختبران محروم بلوچ