خبر تو خبر ـ داغترین خبرهای هفته در قالب طنزـ گل کردن حس اشتغال زایی رئیسی ـ پیک شادی

پیک شادی ـ خبر تو خبر ـ داغترین خبرهای هفته در قالب طنز ـ گل کردن حس اشتغال زایی رئیسی ـ ۱۲دی۱۴۰۰

خبر تو خبر خبر داره براتون، از آخوند رئیسی خبیثی که بایددرمانی و انشالله درمانی رو رد کرده، وارد حس اشتغال زایی شده

رئیسی: هیچ نهادی غایب نباشه. همه حس بگیرن، حس ایجاد اشتغال تا این تحقق پیدا کنه

این حسی که آخوند رئیسی گرفته یک حسی تو مایه حس گرفتن این باباس که آخر و عاقبتش هم معلومه

آخوند رئیسی در حالی روضه اشتغال زایی گرفته که آخوندا بعد از ۴۰ سال حاکمیت یک چنین بلایی سر پول ملی ایران آوردن...

مطالب مرتبط

خبرتوخبر ـ نمایش مضحک و مسخره پاسدار تروریستهای نظام از نقش از نقش خامنه ای در سرکوب و کشتار مردم ـ پیک شادی

اذعان شرمگینانه به نفرت مردم از ولایت فقیه