حکومت فاسدان و قاچاقچیان حکومتی ـ قضاوت با شما

قضاوت با شما ـ حکومت فاسدان و قاچاقچیان حکومتی ـ ۷دی۱۴۰۰

نگاهی به قاچاق توسط سپاه پاسداران

در نظام چپاولگر آخوندی قاچاق سیستمی کالا در تمام پهنه‌های تولید، واردات و صادرات کالا سایه افکنده است و سرنخ کلان قاچاق‌ها در دست نهادهای غارتگر، واسطه‌ها و دلالهای حکومتی است.

چپاولگرانی که با لایه بالایی حاکمیت و نهادهای حکومتی سرنخ دارند و سایه شوم فقر را بر سفره‌های مردم گسترش داده‌اند.

قاچاق کالا آن‌چنان اقتصاد کشور و زندگی مردم را در تنگنا قرار داده است که آخوند رئیسی جلاد ناگزیر شده است پز به‌اصطلاح مبارزه با قاچاق بگیرد، اما برای گم کردن رد قاچاقچیان حکومتی نظیر سپاه پاسداران ضدمردمی گفت: «باید بررسی شود چگونه این میزان کالا به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شود و تا چه زمانی قرار است روند قاچاق را شاهد باشیم. قاچاق ضداقتصاد ملی و خنجری از پشت بر تولید است».

روشن است قاچاقی که «از پشت خنجر به تولید زده است»، توسط سپاه پاسداران ضدمردمی و یک دوجین دیگر از نهادهای قاچاقچی حکومتی صورت می‌گیرد، قاچاقچیانی که از چنان قدرتی برخوردارند که به‌قول معروف کسی نمی‌تواند به آنها چپ نگاه کند.

ضمنا رئیسی برای دربردن برادران قاچاقچی‌اش به «موضوع قاچاق به‌صورت ته لنجی و کوله بری» بند کرده و رهنمود مشعشع داده که «هر چه سریع‌تر سامان پیدا کند».

در شرایطی آخوند رئیسی تلاش دارد موارد جزیی کسب و کار کولبران و لنج‌داران محروم را برجسته کند، و به فکر سامان پیدا کردن آن باشد، که بر اساس گزارش کمیسیون تحقیق مجلس رژیم «میزان قاچاق در سال‌های ۹۵ و ۹۶ بین ۲۱.۵ تا ۲۵.۵ میلیارد دلار بوده است» و «هیات تحقیق و تفحص به ۳۱ شگرد و شیوه قاچاق کالا دست یافت که از این موارد بیش از ۹۵درصد در قالب رویه‌های رسمی از مبادی رسمی انجام می‌شود»

مطالب مرتبط

مرگ ایرلو ـ کرونا یا اصابت ـ قضاوت با شما

فساد نهادینه و قاچاق سیستمی

لطفا به اشتراک بگذارید: