کانون های شورشی ـ مسعود رجوی ـ ولایت فقیه در مرحله پایانی و دوران سرنگونی است

فعالیت  کانونهای شورشی ـ۶دی ۱۴۰۰

تهران ـ نصب پوستر بزرگ مسعود رجوی ـ شرایط عینی برای سرنگونی و انقلاب دموکراتیک در ایران آماده و جوشان و خروشان است .

تهران ـ نصب عکس مریم  رجوی ـ برای سرنگونی رژیم ولایت فقیه بپا خیزید.

تهران ـ نصب پوستر بزرگ مسعود رجوی :ولایت فقیه در مرحله پایانی و دوران سرنگونی است  .

همدان ـ شعار  مرگ بر حکومت آخوندی و خامنه ای درود بر مجاهدین خلق ایران.

مطالب مرتبط

کانونهای شورشی ـ از ۶۷ تا آبان، دادخواه خون یاران

به‌آتش کشیدن پایگاههای سرکوب رژیم در شهرهای میهن، پاسخ شورشگران به تخریب خانه‌های هموطنان بلوچ در شیرآباد زاهدان