پاسخ کانون های شورشی به تخریب خانه ها و مجروح کردن هموطنان بلوچ در شیرآباد زاهدان

پاسخ شورشگران به تخریب خانه های هموطنان بلوچ در شیرآباد زاهـدان ـ ۵دی۱۴۰۰

شلیک و مجروح کردن آنها توسط مأموران خامنه ای

زاهدان

یورش وحشیانه مأموران خامنه‌ای به منازل مردم و تخریب آنها در شیر آباد

شلیک نیروی سرکوبگر انتظامی و مجروح کردن شماری از هموطنان بلوچ

رویارویی جوانان بلوچ با مزدوران سرکوبگر

شیر آباد زاهدان -۲۹آذر۱۴۰۰

یک هموطن:گاز اشک‌آور داخل منازل مردم. خفه کردن مردم زن و بچه اینجا زندگی می‌کنن.

یک هموطن دیگر: این هم یکی از شهروندان بلوچ بر اثر تیر اندازی ۱۴۰۰۰۹۲۹  بر اثر تیراندازی نیروهای انتظامی و شهرداری /تاریخ بیست و نه نه هزار و چهارصد تخریب منازل مردم توسط مأموران نیروی انتظامی و شهرداری که موجب تیراندازی شد که یک شهروند دیگر بلوچ هم مورد اصابت ساچمه قرار گرفت این هم شهروند دوم که توی دستش خورده /بردند بیمارستان گاز اشک‌آور خورده

لشت نشاء گیلان – به آتش کشیدن تابلوی بزرگ قضاییه جلادان

مشهد-  به آتش کشیدن  درب و دیوار پایگاه بسیج سرکوبگر

مشهد-  به آتش کشیدن  تابلو و دیوار پایگاه بسیج سرکوبگر

کرج - به آتش کشیدن  تابلو و درب پایگاه بسیج سرکوبگر

تبریز ـ به آتش کشیدن تابلو بزرگ ستاد پشتیبانی جبهه مقاومت  ضد اسلامی استان آذربایجان شرقی

مطالب مرتبط 

کانون های شورشی ـ خلق ما اراده کرده است این زیبا ترین وطن را آزاد کند

به‌آتش کشیدن پایگاههای بسیج سرکوبگر و حوزه‌های جهل و جنایت و تصاویر منحوس خمینی و خامنه‌ای در شهرهای میهن