وحشت در نمایش‌های جمعه

وحشت در نمایش‌های جمعه ـ ۵دی۱۴۰۰

واقعیت این است که قیام مردم اصفهان تمام نظام ولایت فقیه را در وحشت فرو برده؛ زیرا می‌بینند مسأله‌ای که نمی‌خواهند حل کنند به منبع اصلی قیام تبدیل شده، نه مردم می‌توانند از آب بگذرند، نه مردم می‌توانند دست از آب بردارند، نه رژیم می‌خواهد آب را به‌روی مردم باز کند و دست از چپاول آب مردم بردارد. از این‌رو تابلوی پیشرو قیام است و قیام.

ستاد هماهنگ‌کننده‌ٔ ائمه‌ٔ جمعه که مستقیم به خامنه‌ای وصل است. دستور داده در نمایش‌های جمعه به فریاد و فغان از قیام اصفهان بپردازند و علیه آن لجن‌پراکنی کنند! آخوند نور مفیدی امام‌جمعه‌ٔ گرگان گفت:

«مسائل اصفهان هم کمابیش شنیدید اونجایی که خود مردم بودند هیچ مشکلی پیش نیآمد نیروی انتظامی نیروهای امنیتی اصلاً محافظت می‌کردند از مردم. . اما وقتی را که مردم دیگه خب به نتایجی رسیدند دولت بهشان وعده داد استانداری اصفهان بهشان یک وعده‌هایی داد دیگه مردم رفتند اما یک عده‌یی در حدود چند صد نفری که این‌ها معلوم بود چون از بیرون هم مرتب تهییج می‌کردند تهییج می‌کردند».

اما امام‌جمعه‌ٔ رژیم در بیرجند اصل وحشت را بیان کرد و گفت: «دشمنان پیوسته از هر موقعیتی می‌خواهند استفاده کنند چون آنها رصد می‌کنند منتظر بعضی از موقعیتها هستند بعضی از جریانهای خصوصاً سرویس‌های جاسوسی از این جریان می‌خواستند استفاده کنند و آنچه مانند سال۹۶ یا ۹۸ اتفاق افتاد».

مطالب مرتبط

تاکید امام جمعه های خامنه ای درباره گسترش خودکشی

وحشت در نمایش‌های جمعه