تصاویر جدیدی از جنبش سراسری و تظاهرات گسترده معلمان میهن

خیزش سراسری معلمان در بیش از ۱۰۰ شهرمیهن در برابر ستم و سرکوب و فریبکاری رژیم آخوندی۲ دی۱۴۰۰

گزارشهای خبرنگاران سیمای آزادی از خیزش معلمان در شهرهای مختلف کشور

 

مطالب مرتبط

تظاهرات معلمین در روز دوشنبه زمین را زیر پای عظما به لرزه در آورد ـ موشکاف

خیزش سراسری معلمان در بیش از ۱۰۰شهر (همه استان‌های) ایران

 

لطفا به اشتراک بگذارید: