خیزش سراسری معلمان و اعتصاب عمومی در شهرهای کردستان ـ قسمت اول تا سوم

قیام ایران ـ خیزش سراسری معلمان و اعتصاب عمومی در شهرهای کردستان ـ قسمت اول ـ ۲دی۱۴۰۰

گفتگو با مهری جواهری

امروز پنجشنبه ۲دی۱۴۰۰ بر اساس فراخوان قبلی، معلمان در شهرهای میهن علیه وضعیت وخامت‌بار معیشتی، تبعیض و سیاست‌های ضدفرهنگی رژیم آخوندی تجمع اعتراضی برگزار کردند.

معلمان به‌سرهم‌بندی کردن لایحهٔ رتبه‌بندی و عدم اجرای آن اعتراض دارند.

این تجمعات در تهران مقابل مجلس ارتجاع و در شهرستانها مقابل اداره کل آموزش و پرورش رژیم، برگزار شد.

در تهران و مشهد، شیراز و ... مأموران در وحشت از گسترش تجمع اعتراضی معلمان به‌طور گسترده حضور داشتند.

در شیراز، حضور معلمان بسیار گسترده بود و در برابر مأموران سرکوبگر انتظامی فریاد می‌زنند بی‌شرف بیشرف.

شعار معلمان:

معلم زندانی آزاد باید گردد.
زندانی سیاسی آزاد باید گردد.
معلم می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد.
آموزش رایگان حق دانش آموز.
معلم بپا خیز برای رفع تبعیض.

ننگ ما ننگ ما صدا و سیمای ما.
فرهنگی داد بزن حقتو فریاد بزن
وعده زیاد شنیدیم عدالتی ندیدیم
زحمت چند برابر حقوق نابرابر

وعده زیاد شنیدیم عدالتی ندیدیم
اسماعیل عبدی آزاد باید گردد
وعده‌های دروغین دیگر اثر ندارد
فقط کف خیابون به دست میاد حقمون

در خرمشهر معلمین تراکتهایی در دست داشتند که مأموران حراستی قصد برهم زدن تجمع را داشتند که معلمین بی‌اعتنایی کرده و شعار می‌دادند معلم داد بزن حقتو فریاد بزن.

در شیراز مأموران سرکوبگر یکان ویژه تجمع معلمان را با گاز فلفل وحشیانه مورد حمله قرار دادند. به سمت استانداری حرکت کردند. معلمان خشمگین در شیراز ضمن درگیری با مأموران وحشی در خیابانهای اطراف آموزش پرورش حضور دارند و ضمن رویارویی با حملات مزدوران با شعار بی‌شرف بی‌شرف به‌تجمع خود ادامه می‌دهند.

قیام ایران ـ خیزش سراسری معلمان و اعتصاب عمومی در شهرهای کردستان ـ قسمت دوم

گفتگو با سهیلا صادق مسئول کمیسیون آموزش و پرورش شورای ملی مقاومت ایران

قیام ایران ـ خیزش سراسری معلمان و اعتصاب عمومی در شهرهای کردستان ـ قسمت سوم

گفتگو با محمدعلی صالحی

مطالب مرتبط

تجمع اعتراضی سراسری معلمان در شهرهای مختلف شروع شده است

تجمع سراسری معلمان و فرهنگیان در شهرهای میهن با شعار «معلم زندانی آزاد باید گردد» - ۹۲شهر در ۳۰ استان + توئیت مریم رجوی