خبر تو خبر- نگاهی متفاوت به خبرهای هفته- قمپز تراپی عظمای طلسم شکسته

خبر تو خبر- نگاهی متفاوت به خبرهای هفته- قمپز تراپی عظمای طلسم شکسته ـ ۳۰آذر۱۴۰۰

این هفته خبر تو خبر، خبر داره براتون

از عظمای شاخ شکسته ای که بعد از مدتها سر و عمامه اش پیدا شد و طبق معمول شروع کرد به پشت هم اندازی و قمپز درمانی

خامنه ای: خدا رحم کرد که دانشمندان جوان ما توانستند واکسن کرونا را تولید کنند. اونها دیدند اگر در بسته بماند و واکسن وارد نشود خوب خود ایران بیشتر تولید میکند. 

اگر چنانچه دانشمندان و جوانان ما این واکسن را تولید نکرده بودند معلوم نبود چجوری این واکسن چجوری به دست ملت و مردم ایران برسه...

مطالب مرتبط

خبرتوخبر ـ نمایش مضحک و مسخره پاسدار تروریستهای نظام از نقش از نقش خامنه ای در سرکوب و کشتار مردم ـ پیک شادی

اذعان شرمگینانه به نفرت مردم از ولایت فقیه