تجمع اعتراضی بازنشستگان فولاد، مخابرات و تامین اجتماعی، تجمع ها علیه چپاول و ستم رژیم آخوندی

 تجمع ها علیه چپاول و ستم رژیم آخوندی ـتجمع اعتراضی بازنشستگان فولاد ،مخابرات وتامین اجتماعی  ـ ۲۸آذر۱۴۰۰ 

تهران- اهواز- اصفهان

تجمع اعتراضی بازنشستگان فولاد

اصفهان ـ تجمع اعتراضی بازنشستگان فولاد - ۲۸آذر۱۴۰۰

سفره ما خالی. فریاد فریاد از این همه بیداد

تهران ـ تجمع اعتراضی بازنشستگان فولاد- ۲۸آذر۱۴۰۰

اهواز ـ تجمع اعتراضی بازنشستگان فولاد- ۲۸آذر۱۴۰۰

خرم‌آباد- اهواز –تبریز- کرمانشاه- اراک

تجمع اعتراضی بازنشستگان مخابرات و تأمین اجتماعی

خرم‌آباد ـ تجمع اعتراضی بازنشستگان تأمین اجتماعی - ۲۸آذر۱۴۰۰

اهواز ـ تجمع اعتراضی بازنشستگان مخابرات- ۲۸آذر۱۴۰۰

تبریزـ تجمع اعتراضی بازنشستگان تأمین اجتماعی - ۲۸آذر۱۴۰۰

کرمانشاه ـ تجمع اعتراضی بازنشستگان تأمین اجتماعی - ۲۸آذر۱۴۰۰

کرمانشاه ـ تجمع اعتراضی بازنشستگان تأمین اجتماعی - ۲۸آذر۱۴۰۰

تهران-اهواز- مشهد- کرمانشاه- بندرعباس- کامیاران- کیش حرکتهای اعتراضی علیه چپاول و ستم رژیم آخوندی

 تهران ـ تجمع اعتراضی کارکنان شرکت واحد- ۲۸آذر۱۴۰۰

کارگر بپاخیز... برای رفع تبعیض

مدیر انتظامی... . عوامل خرابی

مدیر بی‌کفایت... استعفا، استعفا

مسکن ما رو آبه... . مدیریت تو خوابه

تهران ـ تجمع اعتراضی غارت‌شدگان ریگان خودرو - ۲۸آذر۱۴۰۰

 تهران ـ تجمع اعتراضی غارت‌شدگان مؤسسه کریپتولند - ۲۸آذر۱۴۰۰

مشهد ـ تجمع آتش‌نشانان در اعتراض به کمبود حقوق- ۲۷آذر۱۴۰۰

کامیاران ـ تجمع اعتراضی مردم به کمبود پزشک و امکانات درمانی - ۲۷آذر۱۴۰۰

بندرعباس ـ تجمع اعتراضی کارگران کارخانه روی - ۲۷آذر۱۴۰۰

کیش ـ تجمع اعتراضی مشاوران املاک - ۲۸آذر۱۴۰۰ 

مطالب مرتبط

تجمعات اعتراضی اقشار ستمدیده در شهرهای مختلف میهن ـ وب نگار ـ یک قدم تا آزادی

تجمع اعتراضی بازنشستگان مخابرات سراسر کشور با شعار «این همه بی‌عدالتی، هرگز ندیده ملتی»