مشکلات پرستاران و راه‌حل خامنه‌ای ـ قضاوت با شما

قضاوت با شما ـ مشکلات پرستاران و راه‌حل خامنه‌ای ـ ۲۷آذر۱۴۰۰

نگاهی به مشکلات کادر درمانی در ایران

خامنه‌ای: این سختی‌های پرستارها و دشواریهایی که اینها باهاش مواجه هستن، اینها مایه‌های هنری داره؛ مایه‌های دراماتیک داره اینها، میشه از اینها برنامه‌های هنری جذاب به‌وجود آورد!

خامنه‌ای با دجالیت و وقاحت، مشکلات پرستاران را نادیده گرفته و برای آنها به فکر هنر دراماتیک افتاده است.

به قول وحشی بافقی از صحن خانه تا لب بام از آن خامنه‌ای و مزدورانش و از لب بام تا ثریا سهم مردم ایران و همین پرستاران.

پرستاری از مشاغل سخت محسوب می‌شود، به‌خصوص در دورانی که کرونا در کشورمان هم‌چنان قربانی می‌گیرد، اما حقوق پرستاران در ایران بسیار ناچیز است و برای ۱۰ تا ۱۲ساعت کار و گاهاً تا ۲۰ساعت در روز، کمتر از ۱۲۰دلار است، اما در آمریکا پرستار برای ۷ساعت کار در روز، ماهانه ۴هزار دلار می‌گیرد، یعنی پرستار آمریکایی ۳۴برابر بیشتر از پرستار ایرانی دستمزد می‌گیرد.

اما خامنه‌ای به جای این‌که فکری به‌حال حقوق پرستاران بکند، به‌صورت نسیه برنامه هنری برایشان پیشنهاد می‌دهد.

کمبود ۱۲۵هزار پرستار روی پرستاران شاغل سرشکن می‌شود.

متوسط جهانی نیروی پرستار به تعداد تخت ۵۶/۲ است. در کشور استرالیا، آمریکا و کانادا این رقم حدود ۷/۶ است و در برخی کشورها این عدد به ۷ هم می‌رسد،

اما در ایران این نسبت ۷/۰ تا ۹/۰ بوده. که البته این آمار قبل از کروناست و با بالا رفتن میزان بیماران این نسبت پایین‌تر آمده است.

و این فشار سنگین دیگری بر پرستاران محروم است.

خامنه‌ای جنایتکار به جای این‌که حق و حقوق پرستاران را بپردازد، به حرف‌های مفت روی آورده که کمترین مشکلی از پرستاران حل نمی‌کند اما اعتراضات و تحصنهای پرستاران و سایر اقشار مردم نشان داده که خامنه‌ای با این یاوه بافی‌ها باد می‌کارد که توفانی سهمگین درو خواهد کرد

مطالب مرتبط

درس بزرگ معلمان ـ حق گرفتنی است ـ قضاوت با شما

خامنه‌ای و پرستاران