شهادت مجاهد خلق مادر آراسته قلی وند ـ روزها ویادها هفته آخر آذر

شهادت مجاهد خلق مادر آراسته قلی وند ـ روزها ویادها هفته آخر آذر ۱۴۰۰

۲۸ آذر ۱۳۶۰ شهادت مجاهد خلق مادر آراسته قلی وند مادر مجاهد آراسته قلی وند زنی زحمتکش اهل آذربایجان بود که از زمان قیام ضدسلطنتی پابپای فرزندانش در تظاهرات و راهپیمایی های مردمی فعالانه شرکت داشت.

پس از پیروزی قیام ضدسلطنتی مادر مواضع انقلابی و افشاگریهای مجاهدین در قبال انحصارطلبی و سرکوبگری های رژیم خمینی را در میان  آشنایان و در محافل عمومی مختلف تبلیغ میکرد.

سه فرزند مادر آراسته مجاهد شهید غلامرضا بزرگانفرد، مجاهد شهید رضا بزرگانفرد همافر نیروی هوایی و مجاهد شهید صغری بزرگانفرد در نبرد برای آزادی خلق و میهن از سلطه دیکتاتوری ضدبشر به شهادت رسیدند.

اما شهادت فرزندان مادر آراسته فقط بر استواری و عزم و اراده انقلابی او در مبارزه علیه رژیم خمینی و در راه تحقق آرمانهای مجاهدین می افزود.

یکبار در یکی از ملاقاتهای مادر با فرزند مجاهدش که به اسارت دژخیم در آمده بود کچویی رئیس زندان اوین به مادر گفته بود فرزندت محکوم به صدسال زندان هست.

مادر جواب داده بود اگر صد فرزند هم داشتم حاضر بودم در این راه بدهم.

سرانجام مادر مجاهد آراسته قلی وند در جریان حمله پاسداران  خمینی به پایگاه استقرارش دستگیر شد.

لاجوردی سردژخیم خمینی با ورود مادر آراسته به زندان او را به زیر شکنجه های وحشیانه کشید و در فردای همان روز مادر را به جوخه تیرباران سپرد.

علیرغم سن زیاد و شکنجه های بسیار مادر مجاهد آراسته قلی وند با سربلندی در برابر شکنجه های وحشیانه و آزار این سرجلاد خمینی ایستادگی کرد و قهرمانانه به شهادت رسید. 

شهادت مبارز بزرگ میهن شکرالله پاک نژاد 
درگذشت محمود مهدوی از فرماندهان ارتش آزادی 

مطالب مرتبط 

۱۶آذر؛ روز دانشجو، یادآور خروش اعتراض و مقاومت دانشجویان ایران

با یاد مجاهد شهید بهمن رادمریخی

 

لطفا به اشتراک بگذارید: