بیانیه شورای هماهنگی فرهنگیان ایران ـ با تصویب ماده ۶ لایحه رتبه بندی تیر خلاص را به این لایحه زدند

بیانیه شورای هماهنگی فرهنگیان ایران ـ رتبه بندی سرهم‌بندی شد ـ ۲۴آذر۱۴۰۰

به‌دنبال ترفند رژیم و مصوبه شیادانه مجلس ارتجاع

در جلسه سراسیمه و متشنج صبح چهارشنبه برای سردواندن معلمان

معلمان تصویب ماده ۶ لایحه رتبه‌بندی را تیرخلاص به این لایحه توصیف کردند که با توجه به با توجه به تورم و بودجه انقباضی سال بعد تمام معلمان زیر خط فقر باقی می‌مانند

بیانیه شورای همآهنگی فرهنگیان ایران با تصویب ماده ۶ لایحه رتبه‌بندی تیر خلاص را به این لایحه زدند ۲۴آذر۱۴۰۰

شورای همآهنگی فرهنگیان ایران: رتبه‌بندی سرهم‌بندی شد. در جلسه امروز مجلس، نمایندگان با تصویب ماده ۶ لایحه رتبه‌بندی، تیر خلاص را به این لایحه زدند.

دولت فقط ۱۲.۵ هزار میلیارد تومان برای شش ماه اختصاص می‌دهد و به جای#رتبه‌بندی‌شاغلان_حداقل_هشتاددرصد_حقوق‌هیأت‌علمی صرفاً در صدهای ناچیزی به حقوق معلمان اضافه خواهد شد که پس از اعمال این در صدها حقوق فرهنگیان بین یک‌ونیم تا دو میلیون تومان افزایش خواهد یافت و با توجه به تورم و بودجه انقباضی سال بعد، تمام معلمان زیر خط فقر باقی می‌مانند.

فرهنگیان عزیز!

پس از این همه پیگیری، نامه‌نگاری و مذاکره و تحصن و تجمع این حق معلمان شریف ایران نیست و نباید به این حقوق ناچیز دل‌خوش کنیم.

منتظر اعلام برنامه شورای همآهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران برای پیگیری مطالبات و ادامه اعتراضات باشید.

مطالب مرتبط 

جلسه پرتشنج مجلس ارتجاع پس از بالا گرفتن اعتراضات معلمان و تغییر محتوای رتبه بندی با فشار پاسدار قالیباف

سرهم بندی کردن لایحه رتبه‌بندی معلمان در هراس از بالا گرفتن اعتراضات