کانون های شورشی ـ عطش مردم ایران با قیام و سرنگونی رژیم آخوندی جواب پیدا می کند

فعالیت کانون های شورشی در شهرهای میهن برای قیام و سرنگونی رژیم آخوندی ـ ۲۳مرداد۱۴۰۰

تهران ـ نصب پوستر بزرگ با شعار: مریم رجوی: ولایت فقیه در برابر قیام مردم ایران دوام نمی‌آورد

زنجان ـ نصب پوستر بزرگ با شعار: مسعود رجوی: ایستادگان برای آب و آزادی در سراسر ایران به حمایت برمی خیزند برای اب و آزادی باید آتش به‌پا کرد

تهران ـ نصب پوستر بزرگ  با شعار: مریم رجوی: با قیام و شورش می‌توان و باید میهن اشغال شده را آزاد کرد

اصفهان ـ نصب پوستر  با شعار: مریم رجوی: درود بر معلمان آزاده و حق‌طلب معلمان زحمتکش باید توسط همه اقشار مردم ایران مورد حمایت قرار بگیرند

تبریز ـ کانون شورشی: اینجا آذربایجان است دیار تاریخ‌سازان یار مردمان حماسه آفرین با تمام وجود از عمق وجود می‌نویسم مرگ بر خامنه‌ای

مردمان دلیر و جان برکف آذربایجان مردمان دلیر و حماسه آفرین آذربایجان طولی نخواهد کشید که به‌زودی تو را از تخت ظلم و استبداد به زمین انداخته و پا بر روی سرت خواهد کوبید مرگ بر تو خامنه‌ای ننگ بر تو خامنه‌ای درود برخلق ایران درود بر مجاهدین خلق ایران

مطالب مرتبط 

پاسخ کانون های شورشی به تخریب مسجد اهل تسنن در زاهدان و درود به دلاوران شورشگر بلوچ

فعالیت کانون‌های شورشی در حمایت از خیزش سراسری معلمان و فرهنگیان آزاده