حمایت از خیزش مردم قهرمان اصفهان در شهرهای میهن ـ نوید آزادی

نوید آزادی ـ حمایت از خیزش مردم قهرمان اصفهان در شهرهای میهن ـ ۲۳آذر۱۴۰۰

نگاهی به فعالیت‌های کانونهای شورشی

کشاورز مجروح و سالخورده اصفهانی: اراذل و اوباش نبودن‌ها، نیروی انتظامی بودن‌ها. دوباره نچسبونین به اراذل و اوباش

یک هم‌وطن اصفهانی: این دست و پنجه نیروی انتظامیه. از حروم‌زادگی‌شونه. من خودم اینجا دیدم خدا لعنت به پدر و مادرشون

یک هموطن: با باتون تک‌تک ماشین‌ها را خورد می‌کردند این ماشین ما و این هم خورده شیشها

شعار مردم اصفهان:

ما آمدیم بجنگیم بجنگ تا بجنگیم

ما آمدیم بجنگیم بجنگ تا بجنگیم

شعار مردم اصفهان: مرگ بر خامنه‌ای

آقای رئیسی حتماً از جوی خون راه افتاده در آبان ۹۸ مطلعید، همان‌گونه که از سرکوب مردم تشنه‌ٔ خوزستان و اصفهان مطلعید. سرکوب شدید این اعتراضات جز به این معناست که حاکمیت اساساً پذیرفته است که باید به ضرب گلوله خود را حفظ نماید؟

مطالب مرتبط

دشمن اصفهان و زاینده رود رژیم منحوس ولایت فقیه است ـ نوید آزادی

حمایت کانون‌های شورشی از قیام مردم اصفهان در شهرهای میهن - ایران را باید از حکام جنایتکار پس گرفت