دومین روز اعتصاب و تحصن معلمان در سراسر ایران

اعتصاب و تحصن معلمان در سراسر ایران در دومین روز ـ ۲۱آذر۱۴۰۰ 

در دومین روز اعتراضات سراسری معلمان، روز یکشنبه ۲۱آذر ۱۴۰۰، معلمان و فرهنگیان در بیش‌از ۷۰شهر ایران در اعتراض به وضعیت وخیم معیشتی و پایین بودن حقوق‌ها دست به تحصن و اعتصاب زدند. آنها خواستار آزادی معلمان و فرهنگیان زندانی شدند و بر ادامه اعتراضات در روز دوشنبه تأکید کردند.

مطالب مرتبط

ششمین روز از اعتصاب بیش از ۲هزار تن از کارگران معدن سونگون ورزقان ـ در یک نگاه

دومین روز اعتصاب و اعتراضات سراسری معلمان «جای معلم زندان نیست»، «معلم زندانی آزاد باید گردد»، «اعتصاب، تجمع، تشکل، حق مسلم ماست»