پاسخ کانون های شورشی به تخریب مسجد اهل تسنن در زاهدان و درود به دلاوران شورشگر بلوچ

 کانون های شورشی به تخریب مسجد اهل تسنن در زاهدان پاسخ می دهند و  به دلاوران شورشگر بلوچ درود می فرستند ـ ۲۱آذر۱۴۰۰ 

شیرازـ به ‌آتش کشیدن  بنر خامنه‌ای جنایتکار و خمینی ملعون 

جهرم ـ  به آتش کشیدن درب بسیج ضد مردمی 

تهران ـ به آتش کشیدن  بنر خامنه‌ای جنایتکار و خمینی ملعون روی پل اتوبان  

تهران ـ به آتش کشیدن  بنربسیج ضد مردمی 

تبریزـ  به آتش کشیدن درب  و تابلوی بسیج ضد مردمی 

مشهد ـ به آتش کشیدن  تابلوی  سپاه و عکس خامنه‌ای جنایتکار  

مطالب مرتبط

کانونهای شورشی به حمایت از قیام آب و آزادی در اصفهان برپا می دهند

حمایت کانون‌های شورشی از قیام مردم اصفهان در شهرهای میهن - ایران را باید از حکام جنایتکار پس گرفت