کانون های شورشی : با قیام و شورش می توان و باید میهن اشغال شده را آزاد کرد

حرف کانون های شورشی این است: با قیام و شورش می توان و باید میهن اشغال شده را آزاد کرد ـ ۱۹آذر۱۴۰۰

تهران ـ  نصب پوستر با شعار: مسعود رجوی: سرنگونی دشمن ضدبشری محتوم است

دامغان ـ نصب پوستر با شعار: مسعود رجوی عطش مردم ایران با قیام و سرنگونی آنان جواب پیدا می‌کند

تهران ـ نصب بنر با شعار: مریم رجوی: درود به دانشجویان دلیری که راه مبارزه و شورش را در پیش می‌گیرند

مشهد ـ شعارنویسی :  خامنه‌ای و قضاییه او و استاندار و فرماندارش در اصفهان با همه مزدوران غلط کرده‌اند که بخواهند حق تجمع و نماز لعنت و مرگ بر خامنه‌ای در کف زاینده رود و خیابان را از اصفهان و مردم دیگر شهرهای ایران سلب کنند

زاهدان ـ شعار: اصفهان تنها نیست و تنها نمی‌ماند تمام ایران با اصفهان است و زاینده رود را خروشان می خواهد آ

اهواز ـ شعارنویسی: درود به مردم اصفهان درود به مجاهدین و مردم شجاع ایران ما همه پشت هم هستیم و هیچوقت پشت همدیگر را خالی نمی‌کنیم مرگ بر خامنه‌ای مرگ بر رئیسی مرگ بر حکومت آخوندی درود بر رجوی و همه مجاهدین خلق

اردبیل ـ  شعارنویسی: ما مردم اردبیل از خیزش اصفهان حمایت می‌کنیم اصفهان تنها نیست تمام ایران اصفهان است

بهبهان ـ شعارنویسی: اصفهان تنها نیست درود بر مردم اصفهان ما از خیزش اصفهان حمایت می‌کنیم

اردبیل ـ  شعارنوریسی: مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی

مطالب مرتبط

کانونهای شورشی به حمایت از قیام آب و آزادی در اصفهان برپا می دهند

به‌آتش کشیدن پایگاههای بسیج سرکوبگر در شهرهای میهن؛ با درود به مجروحان قیام اصفهان و شورشگران ایستاده در میدان و زندان