اعتراض در خرم آباد و بروجرد همزمان با سفر رئیسی جلاد به لرستان

سفر رئیسی جلاد به لرستان و همزمان اعتراض در خرم آباد و بروجرد ـ ۱۹آذر۱۴۰۰

اعتراض در خرم آباد  و بروجرد همزمان با سفر رئیسی جلاد به لرستان

خرم آباد ۱۹آذر۱۴۰۰

لرستان بیدار است از رئیسی بیزار است. آماده پیکار است. مرگ بر رئیسی جلاد۶۷

مرگ بر رئیسی جلاد۶۷ ، رئیسی برو گمشو لرستان جای تو نیست.

مرگ بر رئیسی جلاد  از لرستان گمشو 

مقصودی عضو مجلس ارتجاع: گوش می کنیم برید. اگر بایستید خودتون می دونید برید برید  الله اکبر الله اکبر

مطالب مرتبط

تخریب وحشیانه سرپناه مردم توسط مزدوران سرکوبگر در سیستان و بلوچستان، لرستان و گلستان

تجمع اعتراضی مردم روستاهای خرم‌آباد به‌دلیل کمبود آب، همزمان با سفر رئیسی به لرستان