ادعاهای آخوند جلاد رئیسی در ارائه کارنامه صد روزه دولت ـ روی خط ایران ـ قسمت اول و دوم

روی خط ایران ـ ادعاهای آخوند جلاد رئیسی در ارائه کارنامه صد روزه دولت ـ قسمت اول ـ ۱۵آذر۱۴۰۰

گفتگو با غلامعلی قائمی‌نیا

رئیسی جلاد که یکشنبه شب برای ارائه کارنامه ۱۰۰روزه کابینه‌اش با تلویزیون رژیم مصاحبه می‌کرد به گوشه هایی از بحران بی علاج اقتصادی رژیم، کسری وحشتناک بودجه، چاپ پول بدون پشتوانه تحت عنوان خلق پول توسط رژیم و دههاسال پرژه ناتمام اذعان کرد.

او با وقاحت خاص خودش مدعی شد «‌در کشورهای اطراف مشکلاتی هست، اما در کشور وضعیت خوبی داریم. تورم کنترل شده و رو به‌کاهش است».

رئیس‌جمهور ارتجاع ضمنا اعتراف کرد که «با کسری بودجه جدی مواجه هستیم. ما دهها سال پروژهٔ نیمه تمام در کشور داریم».

وی هم‌چنین با اذعان به چپاولگریهای قبلی برای پوشاندن عملکرد خودش گفت: «تأمین حقوق کارکنان دولت، اصلاً از کدام منبع؟ چگونه می‌شود بدون خلق پول حقوق مرداد را داد؟ امروز آثار تورمی مال تصمیمات گذشته است که امروز آثارش در سفره مردم و در زندگی مردم هست».

رئیسی جلاد در قسمت دیگری از صحبت‌هایش به دست در جیب مردم کردن تحت عنوان مالیات برای تأمین هزینه‌های رژیم اشاره کرد و گفت: «ببینید من فکر می‌کنم که ما باید به شرایط داشته‌های کشور خوب توجه بکنیم و بدانیم که راههای مختلفی هست برای تأمین نیاز مالی کشور. یکی از مسائل مهم مسأله خود مالیات است. خب یکی از درآمدهای دولت، درآمد از مالیات است».

مجری تلویزیون رژیم به ناگزیر با اشاره به نظر سنجی‌ها، مسأله سفرهای نمایشی رئیسی را زیر سؤال برد و پرسید: «چقدر این سفرها واقعاً نتیجه گراست، اثر بخشه، ما نظرسنجی داریم، اثرسنجی معمولاً کم اتفاق می‌افته»

آخوند جلاد که از زمان انتصابش تقریباً هر ماه یکبار قسم می‌خورد که رژیم آخوندی در بن‌بست نیست این بار هم در وحشت از جوانان، این عادت را ترک نکرد و ملتماسانه گفت: «هیچ بن‌بستی ما نداریم! من به جوانهای عزیز بگویم به مردم کشور بگویم ما انسداد احساس نمی‌کنیم معتقدیم برای همه مشکلات کشور راه برون‌رفت وجود دارد».

روی خط ایران ـ نتیجه هفتمین دور مذاکرات برجام و نقطه ضعف محاسبات خامنه‌ای ـ قسمت دوم

گفتگو با پرویز خزائی نماینده شورای ملی مقاومت ایران در کشورهای نوردیک

مطالب مرتبط

بن‌بست رژیم آخوندی در مذاکرات برجام ـ روی خط ایران ـ قسمت اول و دوم

ادعای وقیحانه آخوند جلاد رئیسی: در کشورهای اطراف مشکلاتی هست، اما در کشور وضعیت خوبی داریم