اصفهان قیام برای آب و آزادی

قیام ایران ـ اصفهان قیام برای آب و آزادی ـ ۱۵آذر۱۴۰۰

نگاهی به قیام مردم دلیر اصفهان

روز ۱۲آذر ۱۴۰۰ برگی قوی و تعیین‌کننده به شرایط عینی [مهیا بودن بستر جامعه برای خیزش و قیام] افزوده شد. مردم اصفهان خواستند در یک تجمع یا گردهمایی، هم به سرکوب و مجروح کردن هم‌شهریهایشان در روز ۵آذر اعتراض کنند و دادخواهی نمایند و هم مطالبات قانونی‌شان را بر سر غارت آب ادامه دهند.

مگر خامنه‌ای و دستگاه تبلیغاتی آخوندها همواره ـ و به‌طور خاص از پس هر قیام سرکوب و کشتار شده توسط حاکمیت ـ اعلام نکرده‌اند که اعتراض، حق مردم است؟ مگر اهالی اصفهان و جمعیت دهها هزار نفرشان که در بستر زاینده‌رود جمع شدند، همان مردمانی نیستند که «حق اعتراض» دارند؟ آن مردمان دارای «حق اعتراض» ـ حتی در قانون اساسی خودنوشتهٔ رژیم ـ در کجای ایران هستند که شامل شهروندان مقیم شهرهای ایران نمی‌شوند؟

روز جمعه ۵آذر تبلیغات منفور آخوندی اعلام کرد به‌دلیل نفوذ «دشمنان انقلاب!» در تجمع کشاورزان، نیروهای ویژه را وارد عمل کرده است. اگر این ادعا را مبنا قرار دهیم، پس سرازیر کردن مور و ملخ‌وار جانیان و سرکوب‌گران در روز ۱۲آذر به محله‌های اصفهان در مقابل تجمع برگزار نشدهٔ مردم، از چه رو است؟

آیا تصور می‌کردید که رژیم در مقابل فراخوان تجمع مردم در بستر زاینده‌رود، تمام راههای منتهی به زاینده‌رود را مسدود و مهار کند و یک حکومت نظامی اعلام‌نشده را در تمامیِ اصفهان بچیند؟

چرا فرماندار اصفهان تقریباً همهٔ کوچه‌پس‌کوچه‌های منتهی به پل خواجو و زاینده‌رود را ممنوع‌التردد اعلام کرد و سر هر محلهٴی یک یا چند گماشتهٔ سرکوب‌گر گذاشت؟

مطالب مرتبط

حمایت از قیام مردم و کشاورزان قهرمان اصفهان ـ نوید آزادی

اصفهان، آزمون مکرر سرکوب