ویژگیهای قیام مردم قهرمان اصفهان در اعتراض به حقابه ـ روی خط ایران ـ قسمت اول و دوم

روی خط ایران ـ ویژگیهای قیام مردم قهرمان اصفهان در اعتراض به حقابه ـ قسمت اول ـ ۱۰آذر۱۴۰۰

گفتگو با عزیز پاکنژاد

ویژگیهای قیام مردم اصفهان چیست؟

عزیز پاکنژاد: قیام مردم اصفهان مانند سایر قیامها به نیازهای اولیه مردم مربوط می‌شود. نیازهایی که رژیم یا قادر نیست که تامین کند یا اینکه به مناسبت ضرورت ماندن در حاکمیت برایش الویت ندارد. حتی اینکه مردم را به خیابان بکشاند و شورش.

در اصفهان نیز مانند خوزستان باز هم مسئله آب و دزدی آب توسط سپاه جنایتکار پاسداران که مردم را به حرکت درآورد. قیام اصفهان یکسری تفاوتها با قیامهایی که پیش از این داشتیم داشت. به نظر من این قیام اصفهان به میزان آگاهی و اراده قوی شرکت کنندگان در این قیام بستگی داشت که نه فریب کهنه شده رژیم را می‌خورند و نه حرفهای عوامل نفوذی رژیم که در صفوف تظاهر کنندگان رخنه کرده و می‌گفتند که این اعتراض قانونی و مسالمت آمیز است و پس از چند ساعت تمام میشود و مردم به خانه‌های خودشان برگردند.

مردم برای تحقق خواسته خود وارد میدان جنگی شده بودند که رژیم برای آنها درست کرده بود. آمده بودند تا در مقابل سرکوبگری عوامل مسلح رژیم مقاومت کنند. این کار آنها در ابعاد دههاهزار نفری انجام شد. نشان می‌داد که شرکت کنندگان می‌دانند برای چه آمده‌اند و قصد بیرون رفتن هم ندارند و میدان را هم به این سادگی خالی نمی‌کنند.

اولین ویژگی این بود که مردم ولی‌فقیه را زیر ضرب گرفتند. قبلا یک رئیس جمهور یا مسئولی بود که خشم مردم سر آن خالی می‌شد و ولی فقیه را سعی می‌کردند در ببرند و او را مرجع دادخواهی نشان دهند. اینجا ما دیدیم که وقتی پای بلندگو اسم ولی فقیه را آوردند توده مردم با صدای بلندی شروع به هو کردن کردند. 

در قیام اصفهان، درک و تجربهٔ مردم بود که مقابل جزمیت فکری و سیاسی ویرانگر نظام ملایان ایستاد. درک مردم از محیط‌زیست و ضرورت زیرساخت‌های حیاتی و ملی تبدیل به اتحاد و گردهمایی در کف رودخانهٔ ملی و تاریخی زاینده‌رود شد. در مقابل، خامنه‌ای که فاقد این درک اولیه است، هیچ سلاحی جز بسیج کردن مزدور و چماقدار از میان گندیده‌ترین لایه‌های لمپن ـ چماقدار نان‌خور نظام ــ چه ایرانی و چه افغانی ــ نداشت تا ایرانیان خواستار آب و زندگی و معیشت را سرکوب و ناقص‌العضو و کشتار کنند.

روی خط ایران ـ آب زاینده رود کجاست؟ ـ قسمت دوم

گزارش سیاسی

مطالب مرتبط

تأثیر قیام مردم اصفهان بر روابط بین‌المللی رژیم آخوندی ـ روی خط ایران ـ قسمت اول و دوم

رخداد ـ آتش اصفهان و هیبت شکسته خامنه‌ای