کنفرانس مقاومت ایران در مجلس ملی فرانسه ـ تیک تاک ـ قسمت اول و دوم

تیک تاک ـ کنفرانس مقاومت ایران در مجلس ملی فرانسه ـ قسمت اول ـ ۹آذر۱۴۰۰

گفتگو با بهزاد نظیری

به‌دعوت کمیته پارلمانی برای ایران دمکراتیک، کنفرانسی در مجلس ملی فرانسه تحت عنوان «نقش بی‌ثبات کننده رژیم ایران در خاورمیانه» برگزار شد.

در این کنفرانس شماری از نمایندگان مجلس فرانسه از گروه‌های مختلف سیاسی اکثریتٍ ‏حاکم و اپوزیسیون شرکت و سخنرانی کردند.

‏خانم مریم رجوی در پیام خود به این کنفرانس ضمن تقدیر از تلاشهای نمایندگان مجلس ملی فرانسه در حمایت از مقاومت مردم ایران و با اشاره به بحران اتمی و بن‌بست همه‌جانبه سیاست مماشات در رابطه با دیکتاتوری آخوندی، فرانسه و اتحادیه اروپا را به قاطعیت و قرار گرفتن در کنار مردم ایران که برای ایرانی آزاد و دمکراتیک بپا خاسته‌اند، فراخواند.

سخنرانان کنفرانس که به ریاست خانم میشل دووکولور رئیس کمیته پارلمانی برای ایران دمکراتیک برگزار شد عبارت بودند از:

فیلیپ گوسلن و آندره شاسین از نایب‌رئیسان کمیته پارلمانی برای ایران دمکراتیک

والری توما عضو کمیسیون خارجه مجلس ملی فرانسه

برانژه پولتی- عضو کمیسیون خارجه مجلس ملی فرانسه

ژان میشل کلمان- عضو کمیسیون خارجه مجلس ملی فرانسه

ایو دانیل- نماینده مجلس ملی فرانسه

و ژرار وسپیر- رئیس مؤسسه مشاوره استراتژیک

در این کنفرانس وضعیت بحرانی رژیم آخوندی به‌خصوص بعد از انتصاب آخوند رئیسی جلاد به‌عنوان رئیس‌جمهور آخوندها و سیاست‌های تجاوزگرانه و بی‌ثبات کننده این رژیم در خاورمیانه که سرپوشی بر وضعیت شکننده داخلی آن است، توسط کارشناسان مسائل اقتصادی و دیپلماتیک مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اعضای کمیته پارلمانی برای ایران دمکراتیک حمایت خود را از بیانیه ۱۰ ماده‌ای خانم مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ابراز داشتند و خواهان یک سیاست قاطع از سوی دولت فرانسه در قبال رژیم تروریستی ملایان گردیدند.

در این جلسه شماری از شخصیتهای سیاسی و شهرداران حامی مقاومت ایران؛ برخی از اعضای شورای ملی مقاومت و هواداران و یاران مجاهدین نیز حضور داشتند.

تیک تاک ـ مواضع متناقض رژیم در پرونده اتمی ـ قسمت دوم

گفتگو با احمد گل‌افشار

مطالب مرتبط

سانسور اینترنتی و شکست رژیم آخوندی ـ تیک تاک ـ قسمت اول و دوم

کنفرانس در مجلس ملی فرانسه؛ نقش بی‌ثبات کننده رژیم آخوندی در خاورمیانه – قسمت اول