از قتل‌عام ۶۷ تا کشتار آبان ۹۸ فراخوان به محاکمه خامنه‌ای، رئیسی و اژه‌ای ـ قسمت اول تا چهارم

جنبش دادخواهی ـ از قتل‌عام ۶۷ تا کشتار آبان ۹۸ فراخوان به محاکمه خامنه‌ای، رئیسی و اژه‌ای ـ قسمت اول ـ ۸آذر۱۴۰۰

گفتگو با مجید حریری

امروز دوشنبه ۸آذر ماه چهارمین جلسه بازپرسی از دژخیم حمید نوری در دادگاه استکهلم برگزار می‌شود.

همزمان با این دادگاه مجاهدان اشرفی، زیر باران تجمع کرده و یاد سربداران سال۶۷ را گرامی داشتند.

یاران اشرف‌نشان در سوئد نیز در برابر دادگاه این دژخیم با برگزاری آکسیون اعتراضی با شهیدان قتل‌عام سال۶۷ تجدید پیمان کردند.

در دنبال کردن رخدادهای دادگاه محاکمهٔ حمیدی نوری، باید همواره به این اصل بنیادین توجه داشته باشیم که تمرکز تمام‌عیار بر قتل‌عام ۶۷ در این دادگاه، پاشنه آشیل اصلی و غیرقابل گریز تمامیت نظام آخوندی و دست‌آموزانی مثل حمید نوری می‌باشد.

دفاعیات حمید نوری در دادگاه استکهلم، صحنهٔ نبرد عمیق و گستردهٔ جنبش دادخواهی علیه دیکتاتوری ولایت فقیهی را روآورد. صحنهٔ نبردی که نظام اسلامی آخوندها و کارگزارانش ۳۳سال تلاش کرده‌اند تمام وجوه آن را پنهان نگاه دارند. البته بیش از ۹۰درصد آنچه که این دژخیم در روز اول دفاعیاتش به آنها پرداخت، هیچ ربطی به این پرونده و موضوع این دادگاه ندارند.

این قصه‌گویی‌های سیاسی که بخشی از نبرد رو در روی مجاهدین با خمینی از سال۱۳۵۸ بوده است، برای گریز از حسابرسی واقعی بر سر قتل‌عام ۶۷ بیان می‌شوند. پیداست پس از گواهی دقیق و حیرت‌انگیز شاهدان مجاهدین و تمرکزشان بر هیأت مرگ و راهروهای مرگ، اکنون این قصه‌گویی‌ها از جانب وزارت اطلاعات آخوندی به حمید نوری دیکته شده است تا اصل موضوع تحت‌الشعاع قرار گیرد و دور زده شود.

جنبش دادخواهی ـ از قتل‌عام ۶۷ تا کشتار آبان ۹۸ فراخوان به محاکمه خامنه‌ای، رئیسی و اژه‌ای ـ قسمت دوم

سخنرانی اشرفیان در اشرف۳

جنبش دادخواهی ـ از قتل‌عام ۶۷ تا کشتار آبان ۹۸ فراخوان به محاکمه خامنه‌ای، رئیسی و اژه‌ای ـ قسمت سوم

سخنرانی اشرفیان در اشرف۳

جنبش دادخواهی ـ از قتل‌عام ۶۷ تا کشتار آبان ۹۸ فراخوان به محاکمه خامنه‌ای، رئیسی و اژه‌ای ـ قسمت چهارم

گفتگو با مجید حریری

مطالب مرتبط

از قتل‌عام ۶۷ تا کشتار آبان ۹۸ فراخوان به محاکمه خامنه‌ای، رئیسی و اژه‌ای ـ قسمت اول تا چهارم

چهارمین جلسه بازپرسی از دژخیم حمید نوری، همزمان با تجمع مجاهدان اشرف و تظاهرات هواداران مجاهدین در سوئد