۸ تا ۱۸آذر ۱۳۶۷ ـ اعتصاب غذا در ۱۷ کشور جهان در ادامه نخستین کارزار جنبش دادخواهی پس از قتل عام ـ پخش در اخبار شامگاهی دوشنبه ساعت ۲۰۳۰ به وقت ایران و ۱۸۰۰ به وقت اروپا

۸ تا ۱۸آذر ۱۳۶۷ 

اعتصاب غذا در ۱۷ کشور جهان در ادامه نخستین کارزار جنبش دادخواهی پس از قتل عام ـ ۸آذر۱۴۰۰

خودسوزی و شهادت مجاهد قهرمان مهرداد ایمن در تظاهرات آمریکا در اعتراض به قتل عام زندانیان ـ هجدهم و نوزدهم ۱۳۶۷

تظاهرات جهانی علیه موج اعدامهای دستجمعی زندانیان سیاسی بویژه هواداران مجاهدین توسط رژیم ضدبشری خمینی

شرکت دهها هزار تن هموطنان ایرانی در تظاهرات پرشور آلمان، آمریکا، فرانسه، انگلستان، سوئد، دانمارک، سوئیس، دانمارک، پاکستان

خودسوزی و شهادت قهرمانانه یکی از هواداران مجاهدین در جریان تظاهرات نیویورک در برابر مقر ملل متحد

واکنش دشمن ضدبشری

حمایت بیش از ۱۸۰۰ تن از شخصیت های سیاسی و رهبران احزاب در سراسر جهان از درخواست رهبر مقاومت ایران برای بازدید هیات بین المللی از زندان‌ها و شکنجه گاههای رژیم خمینی

مصاحبه رادیو صدای مجاهد با رهبر مقاومت ـ ۱۰آذر۶۷

مطالب مرتبط

مسعود رجوی ۵ آذر ۱۴۰۰ ـ برای آب و آزادی باید آتش به پا کرد

مسعود رجوی: شورشگران امروز بستر خشک زاینده‌رود را پس از شبیخون لشکر یزیدی خامنه‌ای به چادرهای کشاورزان ستمزده فتح کردند