ایستادگان برای آب و آزادی در سراسر ایران به حمایت برمی‌خیزند ـ نوید آزادی

نوید آزادی ـ ایستادگان برای آب و آزادی در سراسر ایران به حمایت برمی‌خیزند ـ ۸آذر۱۴۰۰

نگاهی به فعالیت‌های کانونهای شورشی

اصفهان تنها نیست و تنها نمی‌ماند. تمام ایران با اصفهان است و دیکتاتوری آخوندی آب در هاون می‌کوبد.

شعار:

مرگ بر شاه و شیخ

مرگ بر خامنه‌ای

یک هم‌وطن:

ما داریم از گشنگی می‌میریم آقای خامنه‌ای شکم شما سیر است ما در بدر چه کار کنیم با این پینهای دستمان با گوشت پوست جانمان می‌خواهیم نان در بیاوریم خدا حکم ظلم را بهت بدهد.

فریاد جوانان خشمگین در اصفهان:

مرگ بر خامنه‌ای ـ مرگ بر خامنه‌ای ـ مرگ بر خامنه‌ای ـ

آب را یک عده‌یی مافیا، خودکامه، سودجو، که سودهای کلانی به جیب بزنند و ملت ما را نابود کنند

این صدای وحشت خامنه‌ای است که از بلندگوهایش به گوش می‌رسد. ترس تمام ارکانش را می‌لرزاند.

خامنه‌ای خامنه‌ای مرگ به نیرنگ تو خون جوانان ما می‌چکد از چنگ تو

مطالب مرتبط

درود کانون های شورشی به کشاورزان، قیام آفرینان اصفهان برای آب و آزادی

نمای روز – اصفهان برای آب و آزادی باید آتش به‌پا کرد