خبرگزاری فرانسه ـ آمریکا در مقایسه با گذشته در مورد احتمال نجات توافقی با این رژیم خوش بین نیست

خبرگزاری فرانسه ۶ آذر ۱۴۰۰ گزارش داد: آمریکا قرار است روز دوشنبه مذاکرات غیرمستقیم با رژیم ایران را در وین از سر بگیرد، اما در

مقایسه با گذشته در مورد احتمال نجات توافقی با این رژیم خوش‌بین نیست...ـ۷آذر۱۴۰۰

در صورت شکست مذاکرات گزینه‌های آمریکا در مقابل رژیم ایران بسیار محدود خواهد بود... راب مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران می‌گوید برخوردهای رژیم ایران نشانه های خوبی برای ادامه مذاکرات نیستند... واشینگتن رژیم ایران را متهم می‌کند که همزمان با تسریع فعالیتهایش برای ساختن سلاح اتمی، همکاری در مذاکرات را پایین آورده و خواستهایش را افزایش داده است.

رابرت مالی هشدار داد به‌محض این‌که در روند مذاکرات روشن شود رژیم ایران در حال خرید وقت برای دستیابی به سلاح اتمی است، واشینگتن به‌هیچ‌وجه بیکار نخواهد نشست.

وی هم‌چنین افزود آمریکا می‌تواند یک توافق موقت و کوتاه مدت را به اینصورت بررسی کند که در مقابل توقف حساس‌ترین فعالیتهای تسلیحاتی رژیم ایران چند تحریم کوچک را لغو کند.

مطالب مرتبط

کنفرانس در مجلس ملی فرانسه ـ نقش بی ثبات کننده رژیم آخوندی در خاورمیانه ـ قسمت دوم

خبرگزاری فرانسه: گزینه‌های آمریکا زمانیکه مذاکرات اتمی با ایران از سر گرفته شود