گزیده ای از سخنان مجاهد خلق اکبر صمدی از شاکیان پرونده قتل عام در زندان گوهردشت ـ قسمت آخر

قسمت آخر سخنان مجاهد خلق اکبر صمدی از شاکیان پرونده قتل عام در زندان گوهردشت ـ ۷آذر۱۴۰۰

دادگاه دورس در آلبانی ـ جلسات محاکمه حمید نوری از دژخیمان قتل‌عام ۶۷  

گزیده‌ای از سخنان مجاهد خلق اکبر صمدی ـ از شاکیان پرونده و از شاهدان قتل‌عام در زندان گوهردشت

سخنان دادستان و وکلا و مکالمات قاضی ـ دوشنبه ۲۴آبان ۱۴۰۰ ـ قسمت آخر

مطالب مرتبط

پوشش زنده ـ ادامه دادگاه محاکمه دژخیم حمید نوری ـ دورس آلبانی ـ روز پنجم

چهارمین جلسه دادگاه دژخیم حمید نوری در دورس آلبانی با حضور شاکیان مجاهد خلق (۲۴آبان) - ادای شهادت مجاهد خلق اکبر صمدی