درود کانون های شورشی به کشاورزان، قیام آفرینان اصفهان برای آب و آزادی

درود کانون های شورشی به کشاورزان، قیام آفرینان اصفهان برای آب و آزادی ـ ۷آذر۱۴۰۰

اصفهان ـ به آتش کشیدن تابلوی بسیج زنان  موسوم به فاطمیه  

تهران ـ  به آتش کشیدن بنر بسیج ضدمردمی

شهرکرد ـ  به آتش کشیدن بنر سپاه پاسداران جنایتکار

شاهرود ـ  به آتش کشیدن درب بسیج ضدمردمی

تبریز ـ  به آتش کشیدن بنر خامنه‌ای جنایتکار 

مطالب مرتبط

کانونهای شورشی ـ از ۶۷ تا آبان، دادخواه خون یاران

نصب تراکت در حمایت از کشاورزان و مردم غیور اصفهان - سرنگونی دشمن ضدبشر محتوم است