روزنامه جهان صنعت: نارضایتی‌های اجتماعی رو به گسترش است که این خبر خوبی برای نظام نیست ـ در یک نگاه

در یک نگاه ـ روزنامه جهان صنعت: نارضایتی‌های اجتماعی رو به گسترش است که این خبر خوبی برای نظام نیست ـ ۷آذر۱۴۰۰

روزنامه حکومتی جهان صنعت در شمارة‌ امروز خود، به شتاب گرفتن خیزشها و قیامهای مردم ایران اعتراف کرد و نوشت: شتاب اعتراضات از سال ۸۸ به‌این سو بیشتر شده است. در سال ۹۶، ۹۷، ۹۸ و الان هم در ۱۴۰۰ شاهد اعتراضات هستیم. یعنی دوره زمانی اعتراضات گسترده شده و فراگیرتر می‌شود. اینجاست که دیگر حتی موافقان (نظام) هم دست به‌اعتراض می‌زنند.

این روزنامة‌ حکومتی در ادامه هشدار داد: بی‌اعتمادی به نظام طی سالها ایجاد شده است و مساله‌یی نیست که به سرعت رفع شود. خطر هم از آنجایی ناشی می‌شود که امروز دیگر طبقه فرودست هم در عین بی‌اعتمادی، آگاه شده و همراه طبقه متوسط شده است.

خبرگزاری فارس

خبرگزاری سپاه پاسداران دربارة خیزش مردم اصفهان نوشت: دراتفاقات زاینده رود،  براندازان به‌دنبال آرزوی دروغین خود، مبنی بر دوگانگی بین مردم و نظام برآمدند. سیاستی که رویکرد همیشگی آنهاست و از کوچکترین بحران به‌دنبال القاسازی وجود بحرانهای بزرگ در کشور می‌باشند.

همچنین گستردگی و شدت خیزش مردم اصفهان باعث شد خبرگزاری سپاه  پاسداران مجبور شود فیلمی از خیزش بزرگ مردم اصفهان منتشر کند که در آن نفرت و خشم شدید مردم و وحشت و وارفتگی گارد ویژة خامنه‌ای بسیار گویاست.

تحصن بازنشستگان فولاد اهواز

از صبح امروز بازنشستگان فولاد اهواز در اعتراض به غارت حقوق‌شان توسط رژیم آخوندی، تجمع اعتراضی برگزار کردند.

مهاجرت پزشکان

محمد رئیس زاده،‌ رئیس سازمان نظام پزشکی رژیم با اعتراف به فاجعة‌ مهاجرت گستردة‌ پزشکان از ایران آخوندزده، اذعان کرد: «مهاجرت پزشکان و پرستاران از ایران ربطی به کرونا ندارد، از قبل بوده و اکنون هم هست».

رسانه‌های حکومتی، از جمله «عصر ۱۴۰۰» نیز طی گزارشی به مهاجرت پزشکان از ایران، به‌خاطر تأمین نبودن حداقل‌های معیشتی این قشر، اعتراف کردند.

طی روزهای گذشته نیز پزشکان دانشگاه علوم پزشکی استان فارس و سایر استانها، به‌خاطر نبود حداقل‌های زندگی و غارت حقوق‌شان توسط ارگانهای حکومتی،‌ تجمعات اعتراضی برگزار کردند.

مطالب مرتبط

وحشت روزنامة جوان، ارگان سپاه ـ دریک نگاه

نمای روز - اصفهان - خیزش گسلهای اجتماعی و ترس نظام