بررسی رویارویی کشاورزان اصفهان و شهر کرد با رژیم آخوندی ـ روی خط ایران ـ قسمت اول و دوم

روی خط ایران ـ بررسی رویارویی کشاورزان اصفهان و شهر کرد با رژیم آخوندی ـ قسمت اول ـ ۶آذر۱۴۰۰

گفتگو با زینت میرهاشمی عضو شورای ملی مقاومت ایران و سردبیر نشریه نبرد خلق

ما شاهد رویایی کشاورزان اصفهان و شهر کرد با رژیم آخوندی هستیم که تبدیل به یک قیام شد. آیا این یک رویایی صنفی است یا جزئی از سلسله قیامهای مردم ایران است؟

زینت میرهاشمی: تمامی جنبشها و حرکات اعتراضی مطالبه گر هست. مثلا کشاورزان خواسته‌های صنفی دارند. آنها حقابه خود را می‌خواهند اما وقتی این حرکت امنیتی می‌شود یعنی رژیم حمله می‌کند سرکوب می‌کند دستگیر می‌کند بیرحمانه‌ترین شکل شکنجه می‌کند حرکت را سیاسی می‌کند.

ما یک حرکت سیاسی را از شعارهای آن می‌توانیم تشخیص دهیم. کسانی که باید این مطالبات را برآورده کنند چه کسانی هستند. آیا مسئولان منطقه هستند یا در حکومت هستند. در رابطه با بحران آب اصفهان سالهاست که مردم اصفهان این مشکل را دارند. چرا این مشکل پیش آمده برای ایجاد پروژه‌های اقتصادی و ایجاد کارخانه‌های آب بر در مناطق کویری که سر آن به پاسداران برمی‌گردد.

وقتی مردم مافیای آب را مطرح می‌کنند پس این یک منفعت حکومتی است و این حرکت را سیاسی می‌کند. آیا این قیام ادامه پیدا می‌کند بله. در قیام آبان ۱۵۰۰ نفر را کشت حتی آمد و خونهای ریخته در خیابان را شست ولی مگر تمام شد. در ورزنه رفت و خیلی‌ها را زد و مجروح کرد ولی مگر تمام شد.

با چادر آتش زدن و زدن مردم مسئله حل نمی‌شود این قیام از جنس قیام آبان است زیرا زحمتکشان عاملین این قیام هستند. 

قیام مردم اصفهان روز جمعه ۵آذر یک مرحله مهم را پشت سر گذاشت و با شتابی بیش‌از‌پیش در مسیر تعمیق و اعتلا و رادیکالیسم، پیش رفت.

خلیفهٔ ارتجاع در نخستین ساعت بامداد روز جمعه ۵آذر، با یک شبیخون جنایتکارانه، تحصن کشاورزان را در بستر خشک زاینده رود مورد حمله قرار داد. در این حمله، گلهٔ اوباش لباس‌شخصی و پاسداران نیروی انتظامی که از حمایت یکان ویژه و مزدوران اونیفورم پوش برخوردار بودند، به‌متحصنان حمله‌ور شدند و ضمن ضرب و شتم وحشیانهٔ آنها، چادرهای تحصن را به‌آتش کشیدند. سپس لودرها به‌صحنه آمدند و کوشیدند هر گونه آثار تحصن را بزدایند و متحصنان را به‌کلی ناامید کنند.

اما یکی دو ساعت بیشتر طول نکشید که مردم غیور اصفهان و جوانان شورشی به‌یاری کشاورزان برخاستند. انبوه مردم که حضور زنان و دختران دلیر اصفهان در میانشان چشمگیر بود با تهاجم به مزدوران سرکوبگر و در یک جنگ و گریز متهورانه با مأموران یکان ویژه، که دامنهٔ آن خیابانهای اطراف زاینده‌رود را هم فراگرفته بود، مزدوران را گوشمالی دادند و به‌فرار زبونانه واداشتند.

روی خط ایران ـ نگاهی به شیوع دو ساله بیماری کرونا در ایران ـ قسمت دوم

گفتگو با دکتر علی زاهدی

مطالب مرتبط

نگاهی به اعتراضات کشاورزان زحتمکش اصفهان و دلیران شهر کرد ـ روی خط ایران ـ قسمت اول و دوم

قیام اصفهان، گسترش، سرکوب، اعتلا