گزیده ای از سخنان مجاهد خلق اکبر صمدی از شاکیان پرونده در زندان گوهردشت ـ قسمت دوم

گزیده ای از سخنان مجاهد خلق اکبر صمدی از شاکیان پرونده در زندان گوهردشت ـ دوشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۰ قسمت دوم

دادگاه دورس در آلبانی

جلسات محاکمه حمید نوری از دژخیمان قتل عام ۶۷

گزیده ای از سخنان مجاهد خلق اکبر صمدی از شاکیان پرونده و از شاهدان قتل عام در زندان گوهردشت

سخنان دادستان و وکلا و مکالمات قاضی

در تاریخ دوشنبه ۲۴  آبان ۱۴۰۰ ـ قسمت دوم

 

مطالب مرتبط 

دادگاه دورس در آلبانی ـ گزیده ای از سخنان مجاهد خلق اکبر صمدی از شاکیان پرونده ـ قسمت اول

محاکمه حمید نوری از دژخیمان قتل‌عام۶۷ در سوئد؛ سومین جلسه دادگاه بعد از بازگشت از دورس به استکهلم - ۵آذر۱۴۰۰