خاموشی حمید مصدق شاعر معاصر ووکیل ایرانی ـ روزها و یادها ـ هفته دوم آذرماه

خاموشی حمید مصدق شاعر معاصر و وکیل ایرانی ـ روزها و یادها ـ هفته دوم آذرماه۱۴۰۰

هفتم آذر ۱۳۷۷ سالگرد خاموشی شاعری که در شعرش از ضرورت ما شدن من و تو سخن گفت.

بسیار کسان شعرش را در پشت میله های دانشگاهها و خیابان های اعتراض فریاد کردند.

حمید مصدق در سال ۱۳۱۸ در شهر رضا بدنیا آمد.

او علاوه بر شاعری در هیاتهای علمی دانشگاههای مختلف و وکالت فعال بود.

سادگی و صمیمیت زبان شعری حمید مصدق زبانزد همه بود.

منظومه بلند آبی و خاکستری سیاه معروفترین شعر او که میان روشنفکران و مبارزان آن سالها شهرت بسیاری داشت در آن سالهای سیاه وقتی که دیکتاتوری وقت یاس و ناامیدی را حاکم کرده بود.

حمید مصدق با سری پرشور سرود چه کسی میخواهد من و تو ما نشویم خانه اش ویران باد او پنجره شعرش را بر گلستان گشود مملو از گل سرخ و بر دوریها و بیگانیها شورید 
خودسوزی یک زن ایتالیایی (امادال فورنو) بانوی فداکار ایتالیایی 
شهادت میلیشیای مجاهد خلق داریوش سلحشور
شهادت سید حسن مدرس 
شهادت میرزا کوچک خان سردار جنگل 
اعدام کشیش حسین سودمند در مشهد 

مطالب مرتبط 

قیام اصفهان، گسترش، سرکوب، اعتلا

وحشت از موقعیت انقلابی جامعه و شرایط بد امنیتی نظام