تظاهرات ایرانیان آزاده و بستگان شهیدان سر به دار ـ فراخوان به محاکمه خامنه ای و رئیسی جلاد و اژه ای

تظاهرات ایرانیان آزاده و بستگان شهیدان سر به دار ـ فراخوان به محاکمه خامنه ای و رئیسی جلاد و اژه ای - ۵آذر۱۴۰۰

 مرگ بر خامنه ای رئیسی لعنت بر خمینی

دژخیم حمید نوری قاتل سربه داران 

ملت یادش نرفته رئیسی جلاد ۶۷

جلاد ۶۷ کیه رئیسی رئیسی

خون شهیدانمان رنج اسیرانمان در تو گره میخورد رجوی قهرمان 

 

مطالب مرتبط

خبرگزاری فرانسه ـ تظاهرات هواداران شورای ملی مقاومت در مقابل دادگاه استکهلم

دفاعیات مباشر قتل‌عام و برگی که ورق خورد