لالیبر بلژیک ـ محاکمه حمید نوری در سوئد به اتهام جنایت علیه بشریت

لالیبر بلژیک ـ محاکمه حمید نوری در سوئد به اتهام جنایت علیه بشریت ـ ۵آذر۱۴۰۰

هیأت‌های مرگ که هزاران زندانی سیاسی را به‌دستور خمینی به‌پای چوبه‌های دار فرستادند.

لالیبر بلژیک – ۴آذر ۱۴۰۰:

در یک محاکمه غیر معمول، حمید نوری در سوئد به‌اتهام جنایت علیه بشریت و قتل تحت پیگرد قانونی قرار گرفته است. «هیأت‌های مرگ» در اواخر دهة۸۰میلادی هزاران زندانی سیاسی را به‌دستور خمینی به‌پای چوبه‌های دار فرستادند. دادگاهی که سه ماه پیش در استکهلم شروع شد، این هفته با استماع حمید نوری به اصل موضوع رسید. این محاکمه در سوئد بر اساس اصل صلاحیت جهانی دادگاهها، برای جدی‌ترین جنایات است.

پرونده تحقیقات حاکی از آن است که وی در زمان وقوع جرم، معاون دادستان زندان گوهردشت کرج در حوالی تهران بوده است. او از یک سو در تسریع روند اعدام زندانیان سیاسی شرکت داشته و ازسوی دیگر به‌هیأت مرگ در سرهم‌بندی لیست اسامی کمک می‌کرده و زندانیان را در راهروی مرگ همراهی می‌کرده است. شاهدان گفتند که او روزی چند بار بین سلول‌ها و اتاق‌های اعدام این‌طرف و آن‌طرف می‌رفت.

منشأ این وقایع به تیرماه۱۳۶۷ بر می‌گردد. جنگ ایران و عراق پایان می یابد.

خمینی آتش‌بس پیشنهادی سازمان‌ملل را امضا کرده و  فتوایی صادر می‌کند که اعضا و حامیان سازمان مجاهدین خلق به‌اعدام محکوم هستند.

شکایت‌ها برای محاکمه مسئولان قتل عام مقامات ارشد در (رژیم) ایران، از جمله رئیس‌جمهور رژیم ابراهیم رئیسی را که در آن زمان معاون دادستان تهران بود، هدف قرار می‌دهد.

در پایان خردادماه گزارشگر ویژة ملل‌متحد درباره نقض حقوق‌بشر در ایران درخواست کرد تحقیقات مستقلی برای تعیین دقیق نقش رئیسی که قبل از ریاست‌جمهوری رژیم، در رأس سیستم قضایی رژیم ایران بوده انجام شود.

مطالب مرتبط

روزنامه لالیبر بلژیک ـ دفترچه رمزآلود اسدالله اسدی دیپلومات ـ جاسوس رژیم ایران باعث شگفتی شد

روزنامهٔ لالیبر بلژیک: دادگاه آنتورپ؛ درخواست مجازاتهای سنگین علیه سه مأمور رژیم ایران