ابر چالش‌ها و بحران‌های رژیم ـ قضاوت با شما

قضاوت با شما ـ ابر چالش‌ها و بحران‌های رژیم ـ ۳آذر۱۴۰۰

نگاهی به وضعیت نظام ولایت فقیه

روزنامه حکومتی آرمان ۶آبان، اعتراف کرد موقعیت کنونی حاکمیت که در رأس دولت آن آخوند رئیسی است دولتی است که در محاصره بحرانها و «ابر چالشهای» سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اوج گرفته‌ای قرار گرفته است.

آرمان با بیان این‌که چشم‌انداز پیش روی نظام با دولت آخوند رئیسی که با ابربحرانهای اجتماعی و شکاف عمیق طبقاتی که بین مردم و حاکمیت روبه‌روست به چه سمتی خواهد رفت نوشت: ایران امروز با ابرچالشهای زیاد در حوزه‌های اقتصاد، اشتغال، اجتماع و سیاست اعم از داخلی و خارجی مواجه است.

به‌ویژه آمار رسمی بعضی از محافل دولتی در میزان خط فقر و جمعیت چند ده‌میلیونی فقیر موجی از نگرانی در اقشار آسیب‌پذیر و حاشیه‌نشین ایجاد کرده است. هر روز طبقه متوسط در ایران لاغرتر و قشر اندک مرفه ثروتمندتر می‌شوند و این ویژگی زشت‌ترین تصویر از یک جامعه است که هم استانداردهای علمی، توسعه آن را نفی می‌کند و هم باورهای دینی ما جامعه‌یی با این خصوصیت را به‌شدت تقبیح می‌کند. بنابراین ما در ساحت اقتصادی امروز با گزاره‌های علمی نسبتی داریم و نه با ارزش‌های دینی

مطالب مرتبط

بسیج، مقدس برای نظام و دشمن خونین برای مردم ـ قضاوت با شما

«ابر چالشهای» پیش روی نظام