محاکمه حمید نوری از دژخیمان قتل‌عام۶۷ در سوئد ـ دومین جلسه ـ پنجشنبه ۴ آذر ۱۴۰۰ ـ قسمت اول

محاکمه حمید نوری از دژخیمان قتل‌عام۶۷ در سوئد ـ دومین جلسه دادگاه بعد از بازگشت از دورس به استکهلم ـ ۴ آذر ۱۴۰۰ ـ قسمت اول

ادامه نمایشنامه مبتذل و سناریوی دیکته شده اطلاعات آخوندی در واکنش به کیفرخواست و غیظ و کین دژخیم علیه مجاهدین

وحشت دشمن و اذعان دژخیم به سرخ ترین نام برای نظام آخوندی و خط قرمز اسم بردن از سازمان مجاهدین خلق ایران

دژخیم حمید نوری:

اگر اسم سازمان مجاهدین را ببرم به‌محض این‌که وارد ایران شوم من را دستگیر می‌کنند. در ایران هر کس نام مجاهدین را ببرد توسط قضاییه دستگیر می‌شود. محسنی اژه‌ای با هیچکس شوخی ندارد.

تذکر رئیس دادگاه در پی اهانتهای دژخیم به سازمان مجاهدین  و به کارگیری کلمه «گروهک منافقین»

انکار مسخره و وحشت دژخیم در واکنش به ثبت فتوای خمینی برای قتل‌عام مجاهدین سر موضع در پرونده

دژخیم حمید نوری:

نود درصد پرونده روی این کلمه (فتوا) دور می زند . این کاغذ اسمش فتوا نیست یک کاغذ کپی است که منتظری  آن را مطرح کرده نامه‌یی است که منتظری نوشته که منتسب است به شخص امام خمینی.  این کلمه را همین سازمان ساخته و پخش کرده.

روز پنجشنبه ۴آذر دادگاه محاکمه دژخیم حمید نوری در دادگاه سوئد ادامه یافت.

همزمان با این جلسه، رزم‌آوران آزادی در اشرف۳ و یاران شورشگر و بستگان شهیدان قتل‌عام ۶۷ در مقابل دادگاه دست به تجمع و تظاهرات زدند.

در قسمت اول این جلسه دادگاه، دژخیم حمید نوری با تکرار نمایشنامه مبتذل دیکته شده توسط اطلاعات بدنام رژیم به پاسخگویی به کیفرخواست دادستان پرداخت.

در جلسات اول این دادگاه دادستان کلیات کیفرخواست را قرائت کرده و با اشاره به فتوای خمینی برای قتل‌عام مجاهدین سرموضع گفت بر اساس این فتوا هزاران زندانی سیاسی اعدام شدند.

 

مطالب مرتبط 

محاکمه حمید نوری از دژخیمان قتل‌عام۶۷ در سوئد ـ دومین جلسه ـ پنجشنبه ۴ آذر ۱۴۰۰ ـ قسمت دوم

مجاهدین، خط قرمز شاه و شیخ