فضحیت دروغ گویی پاسدار اسلامی در حضور گروسی و انعکاس آن در چهره گروسی در رسانه های حکومتی

برخی از رسانه‌های حکومتی فضحیت دروغ‌گویی پاسدار اسلامی در حضور گروسی و انعکاس آن در چهره گروسی، انگشت گذاشتند ـ۴آذر۱۴۰۰

و پس از کنفرانس مطبوعاتی مشترک پاسدار اسلامی و رافائل گروسی با چاپ عکسهایی تحت عنوان «زبان بدن» گروسی در واکنش با صحبت‌های اسلامی، دروغ پاسدار اسلامی را که گروسی چندین بار گفته هیچ انحرافی در برنامه هسته‌یی مشاهده نکرده‌، منعکس کردند.

مطالب مرتبط

روزنامه گاردین به نقل از گروسی نوشت او نتوانسته با رژیم ایران بر سر دسترسی مجدد به سایتهای هسته ای به توافق برسد

افتضاح دروغ‌گویی پاسدار اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی رژیم در کنفرانس مطبوعاتی با مدیر کل آژانس و تکذیب آن توسط گروسی