ترانه طنز ترکوندن حاج سلیمونی ـ پیک شادی

پیک شادی ـ ترانه طنز ترکوندن حاج سلیمونی ـ  ۴آذر۱۴۰۰


حاج قاسم سلیمونی

میرفته بغداد به مهمونی

که بعد تو لبنان و سوریه

موشک و بمب بترکونی

آ موشک و بمب بترکونی  

تو فرودگاه لاشه کشونه

ابومهدی هم باهاشونه

عظما هم هی روضه میخونه...

مطالب مرتبط 

تازه کجاشو دیدی ـ ترانه طنز

سر خورس نظام نقدی در میز گرد – طنز