قلومبا کردن آب قنات توسط کدخدا ـ فینیتو ـ پیک شادی

فینیتو ـ قلومبا کردن آب قنات توسط کدخدا ـ پیک شادی ـ ۴اذر۱۴۰۰


روزی روزگاری کدخدا آب قنات فینیتو را قلومبا کردندی و اهالی جلوی بیت کدخدا جمع شدندی

شعار میدادندی کدخدا ای مرتیکه آب تو قنات نیست دیگه

کدخدا ای مرتیکه توقنات نیست دیگه... 

مطالب مرتبط 

انیمیشن فینیتو ـ اقتدار الاغی ـ سیاست نعل وارونه به سبک کدخدا

انیمیشن طنز سیاسی – خامنه‌ای و طرح صیانت از فضای مجازی