اعتراف وقیحانه رئیسی جلاد به اعتراض و بی‌آبی در ۱۰ استان

رئیسی جلاد و  اعتراف وقیحانه او   به اعتراض و بی‌آبی در ۱۰ استان ـ ۴آذر۱۴۰۰

همزمان با نقشه سرکوب و حمله به تحصن اصفهان، اعتراف وقیحانه رئیسی جلاد به اعتراض و بی‌آبی در ۱۰ استان

تلویزیون رژیم ۳ آذر ۱۴۰۰

من ده تا استان تا حالا رفتم تو این هشتاد و چهار پنج روزی که دولت کارش شروع شده اگر بگویم بدون استثنا در هر استان رفتم صدای مردم بلند بود نسبت به مسأله آب مبالغه نکردم به شما تقریباً هر استانی که رفتم دیدم سخنرانها نمایندگان مردم همه‌شان مسأله آب را مطرح کردند.

 

مطالب مرتبط 

رئیسی و سفرهای بی‌محتوا

اعتراف‌های دیرهنگام