ترانه طنز فکر فرار ـ پیک شادی

ترانه طنز فکر فرار ـ پیک شادی ـ ۴آذر۱۴۰۰


چرا باید باشیم

ما پر از تنهایی

وقتی من اینجام و

وقتی تو اینجایی

بخدا قسم

به سرم زده فکر فرار

به خدا قسم

به پات می مونم

تنهام نذار

خسته شدیم دو تایی مون از انتظار

دنیا رو بی احساس هم میخوایم چیکار...

مطالب مرتبط 

جنتی و راز فرار او از چنگال عزرائیل

دیپ فیک ـ طنز صداگذاری مراسم انتقال آفتابه به عزیز دل عظما- رئیسی