خبر تو خبر ـ ترس کارگزاران دزد نظام آخوندی از قیام مردم اصفهان ـ پیک شادی

خبر تو خبر ـ پیک شادی ـ ترس کارگزاران دزد نظام آخوندی از قیام مردم اصفهان ـ ۴آذر۱۴۰۰


از ترس آخوندها نسبت به قیام مردم اصفهان و معاون اول مشنگ رئیسی که آمد توی تی وی ریش تا با این حرفها از عمامه عظما حفاظت کند...

مطالب مرتبط 

ژست رسیدگی به مشکلات مردم و رئیسی

امیدوارتر شده‌ام؛…رئیسی و چشم انداز آینده نظام! ـ وطن امروز