محاکمه حمید نوری از دژخیمان قتل عام۶۷ در سوئد با حضور کاردار سفارت رژیم ـ قسمت دوم

محاکمه حمید نوری از دژخیمان قتل عام۶۷ در سوئد با حضور کاردار سفارت رژیم ـ قسمت دوم ـ ۳آذر۱۴۰۰

محاکمه حمید نوری از دژخیمان قتل‌عام ۶۷ در سوئد

بعد از بازگشت دادگاه از دورس به استکهلم

با حضور کاردار سفارت رژیم

 

فوران وقاحت و شقاوت و دجالیت خمینی و خامنه‌ای

ومنتهای کین توزی ضدمجاهدی در اظهارات دژخیم حمید نوری

در نمایشنامه مبتذل و سناریوی دیکته شده

توسط وزارت اطلاعات فاشیسم دینی

 

تشکرهای دژخیم شامل تشکر از «خدای جلادان» که او را «انتخاب» کرده

تا به ۳۳سال دروغ و تهمت به نظام و خودش در مورد قتل‌عام جوابگو باشد

و سپس تشکر اصلی از نوری مالکی برای شکنجه و قتل‌عام مجاهدین در عراق

تحت عنوان «پذیرایی خوب در سالهای آخر» و درخواست تکرارآن در آلبانی

 

وقاحت دژخیم قتل‌عام زندانیان سیاسی:

از بس خوب کار می‌کردم برایم سخت بود از زندان بیرون بیام

به زندان و زندانیها خیلی وابسته شده بودم

 

یکی از افرادی که من زیاد کارهای مرخصی‌اش را انجام می‌دادم الآن توی این سالن هست،

ای که چقدر از ما مرخصی گرفت، ولی دست حمید عباسی نمک نداشت!

مطالب مرتبط

محاکمه حمید نوری از دژخیمان قتل عام۶۷ در سوئد با حضور کاردار سفارت رژیم ـ قسمت اول

شروع دادگاه دژخیم حمید نوری در استکهلم، همراه با آکسیون در اشرف۳ و تظاهرات حامیان مقاومت در سوئد