نگاهی به اعتراضات کشاورزان زحتمکش اصفهان و دلیران شهر کرد ـ روی خط ایران ـ قسمت اول و دوم

روی خط ایران ـ نگاهی به اعتراضات کشاورزان زحتمکش اصفهان و دلیران شهر کرد ـ قسمت اول ـ ۳آذر۱۴۰۰

گفتگو با احمن کامیاب

تصویری از اعتراضات هفته گذشته مردم اصفهان و شهر کرد برای ما ارائه کنید

احمن کامیاب: دهها هزار تن از جوانان بختیاری امروز چهارشنبه در چهارمین روز اعتراض خود علیه بی‌آبی در شهرکرد تظاهرات کردند. تظاهر کنندگان شعار می‌دادند: «ما مردمان جنگیم بجنگ تا بجنگیم»، «دشمن ما همین‌جاست، دروغ می‌گن آمریکاست»، «دولت خودش مافیاست و مرگ بر مافیا»، «بختیاری می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد»، «وای اگر بختیاری برنو به‌دست بگیرد» و «وعده بعدی ما انفجار انفجار».

ایادی رژیم آخوندی و نیروهای سرکوبگر در وحشت از ادامه و گسترش اعتراضات تلاش کردند با به‌دست گرفتن سکوی سخنرانی و میکروفون، از سردادن شعارهای ضدحکومتی ممانعت کنند. مزدوران لباس‌شخصی با مردم درگیر شده و آنها را از روی سکو به پایین می‌انداختند. اما تظاهر کنندگان با سردادن شعارهای ضدحکومتی به راهپیمایی پرداخته، به مقابل استانداری رفتند و در آنجا تجمع کردند.

همزمان صبح امروز تحصن کشاورزان زحمتکش اصفهان که چهارده روز است به‌طور شبانه‌روزی در بستر زاینده رود ادامه دارد با یورش نیروهای امنیتی مواجه شد. نیروهای سرکوبگر تلاش کردند چادر متحصنان را پاره کرده و بنرهای آنها را جمع کنند که بر اثر مقاومت متحصنان و حمایت مردم، ناگزیر از ترک محل شدند.

رژیم دجال آخوندی و دستگاه تبلیغاتی آن تلاش بسیار می‌کند تا خیزش اصفهان و چهارمحال را غیرسیاسی و صرفاً اعتراض به‌کمبود آب و منطقه‌یی و محلی وانمود کنند، اما شعارها و خروش مردم افشاگر این دجالیت نخ‌نما شده است. آنجا که مردم اصفهان یکپارچه شعار می‌دادند: «توپ، تانک، فشفشه، آخوند باید گم بشه!».

روی خط ایران ـ برگزاری آکسیون در تظاهرات ایرانیان و هواداران در مقابل دادگاه استکهلم ـ قسمت دوم

گفتگو با گیسو شاکری

مطالب مرتبط

خشکی رودخانه زاینده رود و قیام مردم دلیر اصفهان ـ روی خط ایران ـ قسمت اول و دوم

چهارمین روز خیزش چهارمحال و بختیاری و تظاهرات دهها هزار تن از مردم در اعتراض به بی‌آبی در شهر کرد